Novosti

pročitajte najnovije vijesti

i saznajte novosti

Energetska učinkovitost

obnovite fasade i uštedite

saznajte kako ...

Iksuz

Prijava problema na zgradama

prijavi problem

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program obuhvaća sve zgrade građevinske bruto površine veće od 400 m² kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje, imaju minimalno tri stambene jedinice i njima upravlja upravitelj.

Zašto energetska obnova? 

• Zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje energije.

• Većina zgrada u Hrvatskoj može se svrstati u energetski razred E, F ili G 

• Energetskom obnovom je potrošnju energenata moguće smanjiti peterostruko!

• obnova = veća ugodnost stanovanja = manja potrošnja = manji režijski troškovi

• Dodatne uštede do 15% se mogu postići pravilnom regulacijom sustava grijanja.

 

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

adresa: II istarske brigade 13/1

tel:    +385 52 694 038

fax:   +385 52 694 039

mob: +385 91 288 72 76

radno vrijeme: pon-pet, 07:00-15:00