Puni naziv:

PLZET društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama

Trgovačko društvo Plzet čine: član uprave društva – direktor, voditelj računovodstveno financijskih poslova i voditelj tehničkih poslova

Član Uprave društva – vršitelj dužnosti direktora Sebastjan Grabar, zastupa samostalno i pojedinačno od 15. siječnja 2022. godine

Voditelj računovodstveno financijskih poslova – Vedrana Gregorović Hrvatin

Osnovne djelatnosti:

građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem

upravljanje zgradama i vršenje djelatnosti upravljanja,

konzalting poslovi,

poslovanje nekretninama

Trgovačko društvo "Plzet" d.o.o. Buzet, sa sjedištem u Buzetu, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, obavlja poslove upravljanja nekretninama na području grada Buzeta. Od 2012. godine društvo pored poslova redovnog upravljanja nekretninama, aktivno radi i na projektima energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Aktivnostima vezanim uz projekte energetske učinkovitosti cilj nam je:

  • poticati i podržati energetsku obnovu stambenih zgrada na području grada Buzeta te time građanima-suvlasnicima omogućiti kvalitetniji život u stanovima, doprinijeti smanjenju režijskih troškova u stambenim zgradama te u konačnici uljepšati vizure Grada
  • educirati građanstvo o važnosti uštede energije i poticati na korištenje obnovljivih izvora energije prvenstveno zbog tendencije rasta cijene energije i energenata (uzorkovanih globalnim i lokalnim razlozima), a što će utjecati na porast troškova stanovanja.

Opći akti društva:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću iz 1995. godine i dopuna iz 2007.godine
Pravilnik o radu trgovačkog društva Plzet donesen 2007. godine

Trgovačko društvo PLZET d.o.o. Buzet, Trg. Josipa Fabijančića 7, Buzet, osnovano je Odlukom Skupštine općine Buzet i Ugovorom o osnivanju zaključenim 8. lipnja 1995. godine.

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

mob: +385 91 288 72 76

mob: +385 91 623 04 95

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 - 15:00
utorak: 07:00 - 16:00
petak:  07:00 - 14:00

Radno vrijeme sa strankama: 11:00 - 14:00