Novosti

pročitajte najnovije vijesti

i saznajte novosti

Energetska učinkovitost

obnovite fasade i uštedite

saznajte kako ...

PLZET društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama

Trgovačko društvo "Plzet" d.o.o. Buzet, za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama, sa sjedištem u Buzetu, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama na području grada Buzeta. Pored poslova upravljanja stambenim zgradama, društvo od 2012.godine aktivno radi na projektima vezanim uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Realizacijom projekata energetske učinkovitosti društvo je pred sebe postavilo dva cilja:

  • poticati i podržati obnovu stambenih zgrada na području grada Buzeta te time građanima-suvlasnicima omogućiti kvalitetniji i ugodniji život u stanovima, doprinijeti smanjenju režijskih troškova u stambenim zgradama te u konačnici uljepšati vizure Grada
  • educirati građanstvo o važnosti uštede energije i poticati na korištenje obnovljivih izvora energije prvenstveno zbog tendencije rasta cijene energije i energenata (uzorkovanih globalnim i lokalnim razlozima) u narednom razdoblju što će utjecati na porast troškova stanovanja.

Predmet poslovanja – glavne djelatnosti :

  • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  • upravljanje zgradama i vršenje djelatnosti upravljanja,
  • geodetski poslovi,
  • konzalting poslovi,
  • poslovanje nekretninama

Opći akti :

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću iz 1995. godine i dopuna iz 2007.godine
Pravilnik o radu trgovačkog društva Plzet donesen 2007. godine

Trgovačko društvo PLZET d.o.o. Buzet, II. Istarske brigade 13/1, Buzet, osnovano je Odlukom Skupštine općine Buzet i Ugovorom o osnivanju zaključenim 8. lipnja 1995. godine.

 

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

mob: +385 91 288 72 76

mob: +385 91 623 04 95

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 - 15:00
utorak: 07:00 - 16:00
petak:  07:00 - 14:00

Radno vrijeme sa strankama: 11:00 - 14:00