Novosti

pročitajte najnovije vijesti

i saznajte novosti

Energetska učinkovitost

obnovite fasade i uštedite

saznajte kako ...

Temeljem odredbi članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plzet d.o.o. te sukladno objavljenom Oglasu za radno mjesto –voditelj/ica računovodstveno financijskih poslova (Ur.br:2106/01-19-21-029) od dana 6. prosinca 2021. godine i Izvješću o provedenom postupku ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava na  oglas za radno mjesto voditelj/ica računovodstveno financijskih poslova (Ur.br:2106/01-19-21-029e) od dana 28. prosinca 2021. godine, predsjednik Skupštine trgovačkog društva Plzet d.o.o. donosi

O D L U K U

o izboru kandidatkinje za radno mjesto Voditeljica računovodstveno financijskih poslova

u trgovačkom društvu PLZET d.o.o. Buzet

I.

Temeljem provedenog Oglasa za radno mjesto – voditelj/ica računovodstveno financijskih poslova u trgovačkom društvu PLZET d.o.o. Buzet na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne djelatnice zbog korištenja rodiljinog i roditeljskog dopusta od dana 6. prosinca 2021. godine objavljenog na službenim stranicama trgovačkog društva, Grada Buzeta  te Hrvatskog zavoda za, izabrana je slijedeća kandidatkinja:

  • Ana Popović iz Buzeta, II. istarske brigade 21, stručna prvostupnica ekonomije, (VŠS), ukupnog radnog staža od 6 godina 1 mjesec i 12 dana, sve u struci obavljajući ekonomske poslove u knjigovodstvenom servisu

II.

Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne djelatnice zbog korištenja rodiljinog i roditeljskog dopusta uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

III.

Ova odluka bit će objavljena na službenim stranicama trgovačkog društva Plzet d.o.o. Buzet i Grada Buzeta. 

IV. 

Imenovana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke dužna se javiti u trgovačko društvo Plzet d.o.o. radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur.br:2106/01-19-21-029f

Buzet, 29. prosinca 2021.

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLZET

GRADONAČELNIK

Damir Kajin

CIJELOKUPNI TEKST ODLUKE

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

mob: +385 91 288 72 76

mob: +385 91 623 04 95

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 - 15:00
utorak: 07:00 - 16:00
petak:  07:00 - 14:00

Radno vrijeme sa strankama: 11:00 - 14:00