Člankom 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definiran je pojam zajednička pričuva kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine tj. stambene zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju. Suvlasnici pričuvu uplaćuju na račun koji se u tu svrhu otvara, a u skladu sa određenim godišnjim ili višegodišnjim programom upravljanja.

Minimalna zajednička pričuva koju su suvlasnici dužni uplaćivati iznosi 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje, točnije 1,53 kune po kvadratnom metru mjesečno.

Etalonska vrijednost 3.400,00 Kn) / 12 mj. = 283,33 Kn * 0,54 % = 1,53 Kn/mj.

Suvlasnici mogu visinu pričuve odrediti i sami ovisno o financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade. Visina pričuve definira se posebnom Odluko suvlasnika ili aneksom Ugovora.

Upravitelj kojeg su suvlasnici izabrali i s njim potpisali ugovor o upravljanju dužan je otvoriti poseban račun za prikupljanje sredstva zajedničke pričuve za svaku stambenu zgradu , te osigurati točna izvješća o stanju zajedničke pričuve.

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

adresa: II istarske brigade 13/1

tel:    +385 52 694 038

fax:   +385 52 694 039

mob: +385 91 288 72 76

radno vrijeme: pon-pet, 07:00-15:00