Novosti

pročitajte najnovije vijesti

i saznajte novosti

Energetska učinkovitost

obnovite fasade i uštedite

saznajte kako ...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima zgrada nudi mogućnost sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja, izrade projektne dokumentacije za projekt obnove te sufinancira mjere povećanja energetske učinkovitosti odnosno energetsku obnovu zgrade. Dodatno, suvlasnici zgrade mogu dobiti sredstva i za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Projekte za sufinanciranje zgrade Fondu prijavljuje upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji ujedno i organizira provedbu projekta. Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti potrebnu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika. Prema članku 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika. Za sufinanciranje se može prijaviti i više upravitelja zajedno za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja. U slučaju zajedničke prijave, nužno je odrediti Nositelja ponude koji sklapa ugovor s Fondom. Nositelj ponude mora biti upravitelj ovlašten po punomoći od ostalih upravitelja, ovjerenim kod javnog bilježnika.

5 KORAKA DO SREDSTAVA FONDA

• Proučiti tekst javnog poziva/natječaja i isplanirati projekt

• U suradnji sa svojim upraviteljem zgrade pripremiti potrebnu dokumentaciju

• Dokumentaciju poslati do navedenog roka prijave

• Potpisati Ugovor o sufinanciranju s Fondom, nakon čega počinju radovi

• Isplata sredstava u roku od 30 dana po dostavljenom Izvješću o završenim radovima

 Program u cijelosti možete pročitati na stranici www.fzoeu.hr.

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

mob: +385 91 288 72 76

mob: +385 91 623 04 95

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 - 15:00
utorak: 07:00 - 16:00
petak:  07:00 - 14:00

Radno vrijeme sa strankama: 11:00 - 14:00