Novosti

pročitajte najnovije vijesti

i saznajte novosti

Energetska učinkovitost

obnovite fasade i uštedite

saznajte kako ...

Energetska učinkovitost i aktivnosti Grada Buzeta 

 

Izrada energetskih pregleda i certifikata višestambenih zgrada, izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, a u konačnici i energetska obnova fasada višestambenih zgrada jedna je od mjera koju propisuje Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Buzeta (SEAP).  

 

Akcijski plan SEAP obveza je preuzeta potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika, koji sastavnica Europske strategije 20-20-20 i Prijedloga Europske energetske politike iz 2007. godine koje za cilj postavljaju:

• povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za 20% do 2020.godine

• smanjenje energetske potrošnje u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete za 20% do 2020.godine

• smanjenje emisije CO2 za 20% do 2020.godine

 

Grad Buzet je u cilju poticanja suvlasnika na energetsku obnovu tijekom 2013. i 2014.godine  sufinancirao izradu EC za 15 višestambenih zgrada u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

Sufinanciranje Grada Buzeta nadopunilo je model sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, tako da je konačni efekt za zgrade bio 90% sufinanciranje izrade EP i EC.

 

Plzet d.o.o. - upravljanje nekretninama

mob: +385 91 288 72 76

mob: +385 91 623 04 95

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 - 15:00
utorak: 07:00 - 16:00
petak:  07:00 - 14:00

Radno vrijeme sa strankama: 11:00 - 14:00